Klasa sportowa

Nabór do klasy sportowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie

Drodzy Rodzice uczniów klas VI

Miło mi poinformować Państwa, iż obok wielu działań na rzecz rozwoju naszych uczniów, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie ogłasza nabór do klasy pierwszej o rozszerzonym profilu sportowym. Ukierunkowaniem klasy będzie rozszerzona realizacja programu piłki nożnej dla chłopców oraz piłki siatkowej dla dziewcząt.

Uczniowie nowo tworzonej klasy pierwszej będą w pełni realizować podstawę programową przewidzianą dla gimnazjum oraz będą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego w rozszerzonym zakresie (min. 10 godzin tygodniowo). Zajęcia w tej klasie poprowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele- trenerzy piłki nożnej i siatkówki.

Mając głęboką wiedzę, iż na terenie naszej gminy młodzież wykazuje zainteresowania i talenty sportowe, spodziewam się, że inicjatywa szkoły spotka się z Państwa zainteresowaniem. Dla zainteresowanych uczniów i rodziców odbędzie się spotkanie informacyjne w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie przy ul. KEN 3 w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00. Pozostałe informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły – www.gimnazjum.nowasarzyna.pl w zakładce – klasa sportowa.

Z wyrazami szacunku

Lesław Marciniak – dyrektor szkoły