Grono Pedagogiczne

Nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018

 

mgr Lesław Marciniak

-

DYREKTOR - język polski

 

mgr Małgorzata Tworkowska

-

Z-ca Dyrektora - biologia

 

mgr Ewa Bartnik

-

wychowanie fizyczne

 

mgr Marzena Bucior

-

geografia

 

mgr Jacek Bystrzyński

-

informatyka, zajęcia techniczne

 

mgr Ernest Cebula

-

plastyka, zajęcia artystyczne

 

mgr Anna Czenczek

-

zajęcia artystyczne

 

mgr Elżbieta Domańska

-

chemia

wych. kl. 2c

mgr Aneta Duell-Kostka

-

fizyka, matematyka

 

ks. mgr Edward Grabarz

-

religia

 

mgr Grzegorz Jakubowski

-

wychowanie fizyczne

wych. kl. 2d

mgr Piotr Kopacz

-

wychowanie fizyczne

wych. kl. 2b

mgr Bogumiła Krupa

-

język angielski

wych. kl. 3b

mgr Andrzej Lada

-

edukacja dla bezpieczeństwa, wdżwr

 

mgr Katarzyna Lisowiec

-

język angielski

wych. kl. 3c

mgr Edyta Łyko

-

język francuski

 

mgr Dorota Mi¶

-

język polski

 

mgr Zofia Mi¶

-

język polski

 

mgr Urszula Młynek

-

matematyka

wych. kl. 2a

mgr Dorota Osipa

-

matematyka

 

mgr Iwona Paul

-

pedagog szkolny

 

mgr Wiesław Podkalicki

-

informatyka, zajęcia techniczne

 

mgr Ilona Rytwińska-Berc

-

język niemiecki

wych. kl. 3a

mgr Grażyna Słaby

-

historia, wos

wych. kl. 3d

mgr Stanisław Smycz

-

historia, wos

 

mgr Ewa Zygmunt-Dec

-

wychowanie fizyczne

 

mgr Agata Żuk

-

biblioteka

 

 

 Nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w naszej szkole