Rada Rodziców

 

Uchwała Rady Rodziców w sprawie wyboru władz Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Rady Rodziców w sprawie wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za I semestr 2016/2017

Komunikat Rady Rodziców z dnia 4 października 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Komunikat Rady Rodziców z dnia 4 października 2016r. w sprawie: wyboru władz Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny2016/2017

Rozliczenie finansowe 2015/2016 (pdf)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

Wzór pisma (docx) (pdf)

ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW!

BANK PEKAO S.A I Oddział w LEŻAJSKU  nr  83 1240 2630 1111 0010 7018 4164
 

Rozliczenie finansowe 2015/2016 (pdf)

Apel Rady Rodziców (pdf)

Rozliczenie finansowe (pdf)

Komunikat w sprawie wyboru władz Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie ze Statutem Rady Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie, Rada Rodziców w dniu 08.10.2015r. uchwaliła:

1. W wyniku tajnego głosowania do zarządu Rady Rodziców wybrani zostali:

Helena Nadłonek - przewodniczący

Lesław Kracyło - z-ca przewodniczącego

Monika Zaleska - skarbnik

Bartłomiej Czechowicz – sekretarz

Marzena Paszek – księgowa

2. Osobami upoważnionymi przez zarząd Rady do dysponowania środkami pieniężnymi, oraz reprezentowania Rady Rodziców w banku są: przewodniczący – Helena Nadłonek,  skarbnik – Monika Zaleska oraz księgowa – Marzena Paszek.

 
 

Rada Rodziców w dniu 08.10.2015 r. podjęła uchwałę w sprawie składki na rzecz Rady Rodziców na rok szk. 2015/2016

Uchwalono, że składki na rok szkolny 2015/2016 będą wynosiły, jak w roku ubiegłym:

- jedno dziecko – 30 zł

- drugie dziecko – 20 zł

- trzecie i kolejne – 0 zł

Składki będą zbierane przez trójki klasowe. Zebrane składki należy przekazać do sekretariatu gimnazjum lub do skarbnika Rady Rodziców P. Moniki Zaleskiej do 30 listopada 2015r.

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Nadłonek Helena