Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski

Karolina Cielęcy - przewodnicząca

Agnieszka Tkaczyk - zastępca

Oliwia Drożdżal - sekretarz