Stołówka szkolna

STOŁÓWKA SZKOLNA

Stołówkę szkolną "SMAKO-VITA" obsługuje:
Stowarzyszenie "Integracja bez Granic"

cena obiadu dla uczniów wynosi: 5,00 zł

Godziny wydawania obiadów:

1130 ÷ 1400
 

ulotka

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki (pdf)