Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA
Opieka:
mgr Anna Sławińska
 

Godziny pracy świetlicy:
s.207
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

715 ÷ 1045

1040 ÷ 1540

715 ÷ 1045

715 ÷ 1045

715 ÷ 1045

1340 ÷ 1540

1340 ÷ 1540

1340 ÷ 1540

1240 ÷ 1440