Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

- część humanistyczna

18 kwietnia 2018 r.

- część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia 2018 r.

- część z języka obcego nowożytnego

20 kwietnia 2018 r.

dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:  

- część humanistyczna

 4 czerwca 2018 r.

- część matematyczno-przyrodnicza

 5 czerwca 2018 r.

- część z języka obcego nowożytnego

 6 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

2 listopada 2017 r.,
30 kwietnia, 2 i 4 maja, 1 czerwca 2018 r.