Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego  2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

- część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

- część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

- część z języka obcego nowożytnego

12 kwietnia 2019 r.

dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:  

- część humanistyczna

 3 czerwca 2019 r.

- część matematyczno-przyrodnicza

 4 czerwca 2019 r.

- część z języka obcego nowożytnego

 5 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

31 października 2018 r.
2 listopada 2018 r., 2 stycznia 2019 r.
29 i 30 kwietnia, 2 maja 2019 r.