Wizja naszej szkoły
Szkoła nasza zmierza do wykształcenia w uczniach umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, kultywowania aktywności intelektualnej, uwrażliwiania na drugiego człowieka i przygotowania do odpowiedzialnego pełnienia różnych ról społecznych.
 

Misja szkoły
Wychowujemy i nauczamy w szacunku do prawdy.
Działania wychowawcze opieramy na Dekalogu.
Wdrażamy do samokształcenia i pracy nad sobą.
Podejmujemy i realizujemy wartościowe pomysły dotyczące edukacji
i działań wychowawczych.