Informacja o szkole

 

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II zostało utworzone 3 lutego 1999r.
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w dniu 1 września 1999r.
W dniu 30 czerwca 1999r. Rada Miejska nadała Gimnazjum imię
Jana Pawła II.
W 2009r. dzięki staraniom ówczesnego Burmistrza Roberta Gnatka, rozpoczęto budowę nowego budynku gimnazjum. 10 września 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie.
W chwili obecnej do gimnazjum uczęszcza 216
uczniów,
z Nowej Sarzyny, Jelnej, Rudy Łańcuckiej, Łukowej, Sarzyny i Tarnogóry.
Dyrektorem gimnazjum jest pan Lesław Marciniak, a zastępcą pani Małgorzata Tworkowska.
W szkole pracuje 28
nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i zajęcia pozalekcyjne.
Szkoła posiada 16 sal lekcyjnych, w których uczy się młodzież uczęszczająca do 8 oddziałów.
Średnia liczba uczniów w klasach wynosi 26.
Młodzież w szkole uczy się w klasach anglojęzycznych (drugi język niemiecki lub francuski).
W szkole prowadzone są
kółka zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne.