Kryteria oceniania

 

jÍzyk polski

jÍzyk angielski

jÍzyk niemiecki

jÍzyk francuski

matematyka

fizyka

chemia

biologia kl. 1

biologia kl. 2 i 3

geografia

historia i wos

informatyka

technika

muzyka

plastyka

wychowanie fizyczne

religia