KWIAT AZALII 2016

Klub Turystyczny "Przygoda" za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki
otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna "Kwiat Azalii 2016"